Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000290022,  NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service”  Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System Spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa,  KRS: 0000742213, NIP: 6342788170,  REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Świerczyńskiej. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
 • na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail,  firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie niszczącej dokumenty, Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.