Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren monitorowany

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000290022,  NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service”  Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System Spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa,  KRS: 0000742213, NIP: 6342788170,  REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Świerczyńskiej. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym, firmie zajmującej się dostarczaniem oraz serwisem systemu monitoringu, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmom świadczącym doradztwo oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa (np. policji).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia nagrania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 1. Przetwarzanie danych wynika z realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona mienia.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.