[PROCESY REKRUTACYJNE]

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mega Service Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000298196, NIP: 634 266 43 73, REGON: 240775614.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z administratorem telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: rodo@mega-service.pl ) lub listownie pod adresem (40-773) Katowice, ul. Panewnicka 375 .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Państwa w trakcie procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a) poniżej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b), c) i d) poniżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych dla celów przyszłych rekrutacji, podane przez Państwa dane mogą być profilowane w celu dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy. Państwa dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli wyrażą Państwo którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie administratora z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt 1 powyżej.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, do którego Państwo przystąpili, nie dłużej jednak niż przez 3 miesięcy od daty przesłania aplikacji. Dane osobowe zbierane dla celów przyszłych rekrutacji, oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę, będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

a) podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi kadrowej i informatycznej, lub w innym podobnym zakresie,

b) ww. podmiotami mogą być w szczególności spółki z grupy kapitałowej administratora t.j.:

  • Mega Service Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000290022, NIP: 634 232 01 65, REGON: 276480859;
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mega-Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000102930, NIP: 634 244 89 07, REGON: 277696828;
  • Mega Service System Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-217), przy ul. Filomatów 4/11, , KRS: 0000742213, NIP: 634-27-88-170, REGON: 242092463.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.