polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Celem Grupy Mega Service jest planowanie i wykonywanie  kompleksowych usług czystościowych
w obiektach przemysłowych, handlowych i administracyjnych oraz pozyskiwanie pracowników spełniających  wymagania i oczekiwania  klientów w ramach Agencji Pracy Tymczasowej.

Pragniemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem w branży usług czystościowych oraz rzetelną i fachową obsługą,  dlatego  w codziennej pracy dążymy do spełniania wymagań  i oczekiwań naszych klientów.

Cel ten realizujemy poprzez:

doskonalenie

 • ciągłe doskonalenie warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez

 • wykorzystywanie pomysłów i wniosków pracowników oraz ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • zapewnienie zasobów oraz środków do realizacji polityki ZSZ

 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia,

 • systematyczne szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań jakościowych,  bezpieczeństwa i higieny pracy stawianych przez naszych Klientów oraz wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  żywności

 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z grupą Mega Service  oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych

 • identyfikację kontekstu organizacji  i oczekiwań zainteresowanych stron

 • analizę ryzyka i określanie szans realizowanych procesów

 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez realizowanie wymagań norm  ISO 9001:2015, Codex Alimentarius oraz PN-N 18001:2004.

bezpieczeństwo

 • podejmowanie działań w celu zmniejszania ryzyka zawodowego na  stanowiskach pracy
 • zapobieganie  występowaniu wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz poprawę warunków środowiska pracy

Przepisy

 • prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarząd grupy Mega Service  zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania  jest zrozumiała i wdrożona oraz, że zapewnione są środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów ZSZ. Zgodność  Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu oraz planowanie stosownych działań.

bezpieczeństwo

NAPISZ DO NAS

Jeżeli nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, jesteśmy gotowi do sporządzenia indywidualnej oferty cenowej.

lub