polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Celem grupy Mega-Service jest planowanie i wykonywanie  kompleksowych usług czystościowych w obiektach przemysłowych, handlowych
i administracyjnych oraz pozyskiwanie pracowników spełniających  wymagania i oczekiwania  klientów w ramach Agencji Pracy Tymczasowej.
Pragniemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem w branży usług czystościowych oraz rzetelną i fachową obsługą,  dlatego  w codziennej pracy dążymy do spełniania wymagań  i oczekiwań naszych klientów.

Cel ten realizujemy poprzez:

doskonalenie

 • ciągłe doskonalenie warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez
 • wykorzystywanie pomysłów i wniosków pracowników oraz ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewnienie zasobów oraz środków do realizacji polityki ZSZ
 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia,
 • systematyczne szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań jakościowych,  bezpieczeństwa i higieny pracy stawianych przez naszych Klientów oraz wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  żywności
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z grupą Mega-Service  oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych
 • identyfikację kontekstu organizacji  i oczekiwań zainteresowanych stron
 • analizę ryzyka i określanie szans realizowanych procesów
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez realizowanie wymagań norm  ISO 9001:2015,  ISO 45001:2018 oraz Codex Alimentarius.

bezpieczeństwo

 • podejmowanie działań w celu zmniejszania ryzyka zawodowego na  stanowiskach pracy
 • zapobieganie  występowaniu wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz poprawę warunków środowiska pracy

Przepisy

 • prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
Zarząd grupy Mega-Service  zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania  jest zrozumiała i wdrożona oraz, że zapewnione są środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów ZSZ. Zgodność  Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu oraz planowanie stosownych działań.

bezpieczeństwo